چگونه برای بازگشت به مدرسه آماده شویم؟

تابستان با روزهای بلند و گرم و آفتابی کم کم رو به اتمام است و با نزدیک شدن به پاییز اولین موضوعی که به ذهن خطور میکند، مدرسه و بازگشایی...

ادامه خواندن

کاهش هزینه های جاری محل کار یا دفتر شرکت

برای مدیران اداری یک شرکت نگه داشتن ثابت هزینه های جاری و حتی کاهش آن همواره یک استراتژی هوشمندانه میطلبد. آنها میبایست در مورد لوازم م...

ادامه خواندن

راهنمای خرید لوازم التحریر برای دانش آموزان

دفتر هنگام خرید دفتر بهترین روش این است که دفترهای کم‌برگ و سبک تهیه شود. از آنچه که باعث سنگین‌تر شدن کیف دانش‌آموز و حمل بار اضافی...

ادامه خواندن